Spraak- en taalstoornissen

Stoornissen of problemen met de spraak en de taal kunnen voorkomen bij jonge kinderen (ontwikkelingsstoornissen), maar eveneens bij volwassenen. Bij deze laatste groep gaat het om taal- en spraakproblemen die ontstaan ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel (neurologische stoornissen).

Ontwikkelingsstoornissen

Kinderen kunnen een achterstand of stoornis in de ontwikkeling van de taal en / of de spraak hebben. Deze kinderen kunnen in mijn praktijk terecht voor behandeling van:

- Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

- Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

- Training van de auditieve basisfuncties

- Articulatieproblemen (uitspraak)


Neurologische stoornissen

Patiënten met spraak- en taalstoornissen na een hersenletsel kunnen in de praktijk ook terecht voor behandeling. In uitzonderlijke gevallen is therapie aan huis ook mogelijk. Deze patiënten worden meestal doorverwezen door een neuroloog, neurochirurg of NKO-arts. In mijn praktijk behandel ik voornamelijk patiënten met:

- Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis na een hersenletsel waarbij de patiënt het vermogen verliest om taal te begrijpen en / of te gebruiken. Ook lezen en schrijven kunnen mogelijk aangetast zijn. Daarnaast komen er ook vaak problemen met het geheugen voor.

- Dysarthrie

Dysartrie is een verworven spraakstoornis die voorkomt bij patiënten met een hersenletsel of een neurodegeneratieve aandoening (de ziekte van Parkinson, ALS, MS, …). Het gaat om een probleem met de spierspanning. Bij deze patiënten is de articulatie vaak slap. Mogelijk treden er ook problemen op met de stem en de intonatie.