Wat is logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling

van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.


Wie is logopedist?

Logopedist wordt men na een opleiding van minstens drie jaar hoger onderwijs buiten

de universiteit of na een vierjarige universitaire opleiding.

Tot het theoretisch gedeelte van de opleiding behoren o.a. kennis over onderdelen uit

de geneeskunde, de psychologie, de opvoedkunde en de taalkunde en kennis over spraak,

taal, stem, gehoor en hun respectievelijke stoornissen. Stages en een eindwerk behoren tot

het praktisch gedeelte van de opleiding.


Wat doet een logopedist?

De logopedist geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek.

Zo 'n behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen,

te beperken of te verhelpen. Hiervoor gebruikt de logopedist specifieke methodes die gegroeid zijn

uit wetenschappen als geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde en communicatiewetenschappen.

Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Hiermee begeleidt

de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen.

De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen: een arts,

een tandarts, een psycholoog, een leerkracht of een andere paramedicus.


Welke stoornissen behandelt een logopedist?

De stoornissen waar een logopedist zich mee bezighoudt kan men groeperen in de volgende

vakgebieden: spraak- en taalstoornissen, leerstoornissen, stemstoornissen en gehoorstoornissen.

De stoornissen die ik in mijn logopedisch praktijk behandeling, licht ik uitgebreider toe

in het onderdeel “behandelingen”.