Mijn naam is Myriam Cools en ik wil u graag wat meer vertellen over mijn loopbaan als logopediste.

In 1993 studeerde ik af als Bachelor in de logopedie aan de Hogeschool Gent, Campus Vesalius. Tijdens mijn opleiding deed ik stage in verschillende scholen, revalidatiecentra en in een ziekenhuis. Mijn eindwerk handelde over “logopedie en dementie”.

Mijn eerste werkervaring deed ik op in het revalidatiecentrum van het AZ Glorieux te Ronse, waar ik voornamelijk volwassenen met neurologische spraak- en taalstoornissen behandelde.

Sinds 1995 ben ik werkzaam in het CAR Horizon te Geraardsbergen. Samen met een multidisciplinair team sta ik in voor het onderzoek, de diagnose en de behandeling van kinderen met ADHD, ASS , gedragsstoornissen, spraak-, taal- en leerstoornissen.

Naast mijn job in CAR Horizon bouwde ik in Brakel een zelfstandige praktijk uit. Ik onderzoek en behandel er kinderen, jongeren en volwassen met voornamelijk leerstoornissen, spraak- en taalstoornissen en stemstoornissen. Meestal gebeurt de behandeling in de praktijk zelf, maar ook op school of indien nodig bij de patiënt aan huis.

Ik volg geregeld bijscholingen en ik ga naar verschillende materiaalbeurzen. Ik ben sinds mijn studententijd lid van de VVL, de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Zo blijf ik op de hoogte van nieuwe materialen, recente ontwikkelingen en interessante therapiemethodes.

Ik nodig u uit om de andere pagina’s van mijn website te bezoeken.